Skip links

Termeni și condiții

1. CONDIŢII DE UTILIZARE A WEBSITE-ului VitaVap.ro

Site-ul web VitaVap.ro este supus termenilor și condițiilor („Termenii de utilizare”) descrise mai jos. Site-ul web VitaVap.ro este deținut de S.C. COMPANIA OMNIA UNI-S.A.S.T S.R.L., societate având sediul social în Str.Lunii Nr.6, Jud. Brașov, România, înmatriculată la Registrul Comerţului sub numărul J08/582/1991, având Cod Unic de Identificare/Cod de Înregistrare Fiscală 1104859. Termenii „noi”, ,,al nostru”, „nostru” folosiți mai jos se referă la S.C. COMPANIA OMNIA UNI-S.A.S.T S.R.L. (denumită în continuare „VitaCig”). Condițiile referitoare la promoțiile disponibile în cadrul website-ului VitaVap.ro (denumit în continuare „Site-ul” sau „VitaVap.ro”), precum și promoțiile în sine sunt destinate în exclusivitate persoanelor fizice care sunt cetăţeni români, au vârsta peste 18 ani (împliniţi până la data participării pe Site), sunt utilizatorii de produse ce au domiciliul sau reşedinţa în România, şi rezidenţilor în România care îndeplinesc aceleaşi cerinţe de vârstă (denumiți în continuare „Utilizatori”). Utilizatorii trebuie să deţină Buletin/Carte de identitate/documente eliberate de autorităţile statului român care să ateste rezidenţa pe teritoriul României, conform cadrului legal aplicabil.

1.1. Condiţii privind Site-ul şi promoţiile sale

Site-ul, precum şi promoţiile disponibile în cadrul acestuia, se adresează exclusiv persoanelor având vârsta de minim 18 ani (împliniți la data accesării Site-ului), care au domiciliul sau reședința în România, sau rezidenților în România care îndeplinesc aceleași criterii. Promoțiile disponibile în cadrul acestuia pot fi accesate doar de către persoanele care dețin un cont de utilizator al Site-ului.

1.2. Crearea unui cont pe Site

(i) Această funcționalitate este disponibilă pe site doar în urma înregistrării de către un reprezentant VitaCig sau dacă utilizatorul completează formularul de înregistrare a unui cont.

(ii) În cazul în care o persoană care îndeplinește condițiile descrise la punctul (1) de mai sus alege să își creeze un cont de utilizator în cadrul unei întâlniri cu un reprezentat VitaCig sau utilizând opțiunea de înregistrare din cadrul site-ului, pe baza căruia se va putea autentifica ulterior în cadrul Site-ului, va furniza următoarele date obligatorii:

  • Data nașterii
  • Prenume
  • Nume
  • Adresă de email
  • Număr de telefon
  • Județ
  • Oraș
  • Adresă

(iii) După furnizarea acestor date, în cazul în care contul este creat de un reprezentant VitaCig, respectiva persoană va primi un e-mail de confirmare a inițializării contului său, ce va conţine un link prin care va fi redirecționat către Site, unde acesta va trebui să își configureze o parolă. Alternativ, dacă o persoană își creează un cont folosind formularul disponibil în Site, aceasta își va configura parola în cadrul înregistrării și va primi un e-mail de confirmare a inițializării contului său, ce va conține un link prin care va fi redirecționat pe Site. După crearea contului, utilizatorii se pot autentifica pe Site folosind adresa de e-mail şi parola stabilite anterior. Fiecare utilizator îşi poate modifica în orice moment datele personale, accesând secţiunea din Site denumită „Contul Meu”

(iv) Cadouri, avantaje sau produse acordate cu titlu gratuit

În funcţie de decizia unilaterală a VitaCig, aceasta îşi rezervă dreptul, la libera sa discreţie, de a oferi cadouri, avantaje sau produse gratuite unora dintre utilizatorii Site-ului. Utilizatorii nu sunt îndreptățiți în mod automat, doar pe baza calității de utilizator al Site-ului, să beneficieze de cadouri, avantaje sau produse gratuite oferite de VitaCig. VitaCig îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment criteriile de selecţie în baza cărora decide acordarea unor astfel de facilități, care nu sunt publicate. Informațiile, serviciile si ofertele (inclusiv reduceri comerciale sau gratuități) disponibile pentru utilizatorii site-ului VitaVap.ro sunt create în considerarea specială a fiecărei persoane, a unicității sale.

O persoană poate deține un singur cont individual pe Site-ul VitaVap.ro. Orice încercare de duplicare a unui cont sau de înregistrare a unei persoane cu date modificate/fictive/cu alte conturi (același nume, prenume, adresă de livrare/facturare, număr de telefon), va atrage după sine ștergerea conturilor deschise ulterior contului inițial, iar în caz de repetare a acțiunii, se va putea trece inclusiv la dezactivarea contului inițial de utilizator. Suplimentar, orice tentativă de fraudă detectată în cadrul și în legătură cu promoții active de pe Site-ul VitaVap.ro vor duce la posibilitatea ca utilizatorului care a comis respectiva fraudă sau încercare de fraudă să i se poată refuza reducerea/premiul/gratuitatea.

1.3. Indicatorul punctelor de vânzare

Site-ul conţine o secţiune care permite fiecărui utilizator să găsească punctele de vânzare în care se comercializează produsele disponibile. Secțiunea este disponibilă aici.

1.4. Condiţii de vânzare a produselor în cadrul Site-ului

VitaCig este proprietarul şi operatorul Site-ului. VitaCig a încredinţat societăţii COMPANIA OMNIA UNI-S.A.S.T S.R.L., societate având sediul social în Str. Lunii Nr.6, Jud. Brașov, România, înmatriculată la Registrul Comerţului sub numărul J08/582/1991, având Cod Unic de Identificare/Cod de Înregistrare Fiscală 1104859 dreptul de a comercializa produse în cadrul Site-ului. Prin urmare, condițiile de comercializare a produselor sunt cele stabilite de COMPANIA OMNIA UNI-S.A.S.T S.R.L.

2. Condiții Generale

Website-ul VitaVap.ro („Site”, „Website” sau „VitaVap.ro”) şi aplicaţiile („Aplicaţiile”) pe care COMPANIA OMNIA UNI-S.A.S.T S.R.L. (denumită în continuare „VitaCig”) le-ar putea adăuga ulterior în cadrul acestuia sunt puse la dispoziţia utilizatorilor conform prezentelor condiţii generale de utilizare (denumite în continuare „Condiţii Generale”). Acest Site şi aceste Aplicaţii sunt proprietatea VitaCig şi termenii „noi”, „nostru/noastră”, „noştri/noastre” utilizaţi mai jos se referă la VitaCig.

I. Reguli comune tuturor Site-urilor și Aplicaţiilor VitaCig

2.1. Domeniu de aplicare

Aceste Condiţii Generale se referă exclusiv la Website-urile şi Aplicaţiile dezvoltate de VitaCig, şi nu la alte Site-uri și Aplicaţii, mai ales cele ale COMPANIA OMNIA UNI-S.A.S.T S.R.L., care pot avea condiţii generale diferite. Navigând pe Website-urile şi/sau Aplicaţiile VitaCig, fiecare utilizator acceptă prezentele Condiţii Generale, precum şi modificările ulterioare publicate pe aceste Site-uri şi/sau Aplicaţii. Promoţiile şi concursurile organizate în cadrul Site-urilor şi/sau Aplicaţiilor VitaCig, sunt supuse acestor Condiţii Generale.

2.2. Acces, parolă

Website-urile şi Aplicaţiile se adresează exclusiv persoanelor cu vârsta de minim 18 ani (împliniți la data accesării Site-ului), cetățeni români și domiciliaţi în România și rezidenților din România care îndeplinesc aceleași cerințe. Pentru obţinerea accesului la Site-uri şi/sau Aplicaţii, fiecare utilizator trebuie să confirme pe proprie răspundere că îndeplinește cerințele, așa cum sunt ele definite anterior. Trebuie să se înregistreze şi să aleagă o parolă care îi vor fi destinate exclusiv. Aceste elemente de securitate nu trebuie transmise terţilor, pentru a se evita orice utilizare neautorizată. În calitate de utilizator al Website-urilor şi/sau Aplicaţiilor, consumatorul are obligaţia de a lua măsurile necesare pentru a păstra secrete numele de utilizator (adresa de e-mail) şi parola. Fiecare utilizator va informa imediat VitaCig dacă are motive de a crede că parola sau numele său de utilizator (adresa de e-mail) ar putea fi cunoscute şi de altcineva sau ar exista un risc ca numele său de utilizator (adresa de e-mail) şi parola să fie utilizate fără permisiunea sa. Acesta este responsabil de orice acţiune ce ar putea fi realizată cu ajutorul numelui său de utilizator (adresei de e-mail) şi al parolei. VitaCig declină orice responsabilitate pentru prejudiciile care rezultă din difuzarea către terţi a parolei şi/sau numelui de utilizator (adresei de e-mail).

2.3. Utilizarea Website-urilor şi/sau Aplicaţiilor

Website-urile şi Aplicaţiile nu pot fi utilizate decât în România. Website-urile şi/sau Aplicaţiile, precum şi totalitatea conţinutului acestora (mai ales programele, fişierele, designul, graficele şi datele) sunt proprietatea VitaCig şi sunt protejate de legile privind drepturile de autor şi mărcile. Orice utilizare neautorizată a Website-urilor şi/sau Aplicaţiilor, mai ales utilizarea Website-urilor şi/sau Aplicaţiilor sau a conţinutului lor în scopuri profesionale sau comerciale în orice mod şi reproducerea, reprezentarea, transmiterea, comunicarea, punerea în circulaţie, difuzarea, modificarea sau atribuirea unei licenţe, vânzarea sau altă modalitate de profitare de aceste Website-uri şi/sau Aplicaţii, de conţinutul, textul, părţi dintr-un text sau de imagini fixe sau animate, de date audio, produse sau servicii precum şi de alte date sau informaţii, este interzisă în mod expres fără acordul scris prealabil al VitaCig.

2.4. Absenţa garanţiilor

VitaCig declină orice responsabilitate sau garanţie pentru: buna funcţionare a Website-urilor şi/sau Aplicaţiilor, posibilitatea de acces şi utilizare, caracterul complet, exact şi actual al conţinuturilor, informaţiilor sau datelor disponibile pe Website-uri şi/sau Aplicaţii, absenţa defectelor acestor Site-uri şi/sau Aplicaţii, sau conţinuturilor lor şi mai ales pentru absenţa viruşilor sau altor „malware” şi  pentru absenţa unor anumite calităţi care ar putea fi aşteptate cu privire la aceste Website-uri şi/sau Aplicaţii, sau conţinuturile lor. Dacă un consumator accesează Website-urile şi/sau Aplicaţiile, le utilizează sau descarcă conţinut de pe acestea, face acest lucru din proprie voinţă şi pe propria răspundere. Prin urmare, dacă se înregistrează o pierdere de date sau o prejudiciere a sistemului său informatic, VitaCig nu poate fi responsabil. VitaCig nu are obligaţia de a furniza niciun serviciu, nicio dată sau informaţie, nici de a crea condiţiile tehnice şi juridice necesare pentru utilizarea Website-urilor şi/sau Aplicaţiilor, sau conţinutului acestora în România şi în străinătate. Website-urile şi/sau Aplicaţiile nu sunt destinate să fie utilizate în afara României. VitaCig îşi rezervă dreptul de a modifica, adapta, prescurta, completa şi/sau înlătura Website-urile şi/sau Aplicaţiile sale, sau conţinutul acestora, în orice moment, fără a lăsa disponibilă o versiune precedentă. Website-urile şi/sau Aplicaţiile noastre pot conţine link-uri către Website-uri ale terţilor care nu sunt nici operate, nici supravegheate de VitaCig. Astfel, VitaCig declină orice responsabilitate cu privire la conţinutul şi respectarea prevederilor legale în materie de protecţie a datelor de către operatorii Website-urilor legate de Website-urile şi Aplicaţiile noastre.

2.5. Excluderea responsabilităţii

VitaCig declină orice responsabilitate pentru eventuale prejudicii, inclusiv câştiguri nerealizate, pierderi de date, întreruperi de activitate sau orice alt prejudiciu de orice natură care ar putea rezulta din utilizarea Website-urilor şi/sau Aplicaţiilor sale sau a conţinutului acestora şi mai ales din utilizarea documentelor şi/sau Aplicaţiilor incluse sau care ar putea rezulta din incapacitatea de a utiliza Website-urile/Aplicațiile, incapacitatea de a participa la un eventual concurs sau promoţie şi/sau la incapacitatea de a cumpăra sau trimite orice articol sau produs legat de Website-urile şi Aplicaţiile sale.

2.6. Diverse

VitaCig îşi rezervă dreptul, la libera sa discreţie, de a modifica oricând Condiţiile Generale şi Termenii de utilizare a Site-urilor şi/sau Aplicaţiilor. Fiecare utilizator are obligaţia de a verifica regulat Condiţiile Generale şi Termenii de Utilizare în vigoare. În cazul în care una sau mai multe prevederi din Condiţiile Generale sau Termenii de Utilizare sunt declarate nule de instanţă, restul Condiţiilor Generale şi Termenilor de Utilizare rămân valabile. Fiecare consumator ne poate trimite întrebări legate de Condiţiile Generale sau politica noastră de protecţie a datelor, contactându-ne la numărul: 0722853878. Utilizatorii acceptă că prezentele Condiţii Generale şi Termeni de Utilizare sunt guvernate de legea româna în vigoare.

II. Condiţii privind participarea la promoţii şi concursuri pe Site-urile sau Aplicaţiile VitaCig.

Promoţiile şi concursurile organizate pe Site-urile şi Aplicaţiile VitaCig se adresează exclusiv persoanelor cu vârste de minim 18 ani împliniţi, domiciliaţi în România. Pot participa doar persoanele înregistrate în baza noastră de date sau care se înscriu pe Site-urile şi/sau Aplicaţiile noastre. VitaCig are dreptul să modifice, la libera sa discreţie şi în orice moment, condiţiile și regulile de participare la aceste promoţii şi concursuri. Dacă un Site sau o Aplicaţie conţine indicaţii eronate privind o promoţie sau un concurs, mai ales obiectul, premiile sau câştigurile, aceste indicaţii nu angajează responsabilitatea VitaCig, care le va putea modifica în orice moment. Astfel de modificări vor fi publicate pe Site/Aplicație. VitaCig are de asemenea dreptul să înceteze oricând, la libera sa discreţie, o promoţie sau un concurs. Aceste modificări sau încetări nu conduc la nicio despăgubire. Nu se poate stabili niciun drept şi nu se poate solicita nicio prestaţie. VitaCig declină, de asemenea, orice responsabilitate dacă datele introduse în formulare sau e-mail-uri de către participanţi nu pot fi recunoscute de sistem sau, mai general, dacă în urma unui incident tehnic sau de alt tip o anumită persoană nu poate participa la o promoţie sau la un concurs. VitaCig îşi rezervă dreptul de a exclude participanţi de la promoţii sau concursuri cu sau fără indicarea motivului. Acest lucru se aplică mai ales participanţilor care îşi manipulează sau încearcă să îşi manipuleze participarea (în principal prin crearea de conturi multiple sau încercând să obţină sau să creeze şanse suplimentare de a câştiga în mod incorect) sau care încalcă Condiţiile Generale, Termenii de Utilizare sau condiţiile specifice promoţiei sau concursului sau care, într-un mod sau altul, utilizează abuziv promoţiile sau concursurile propuse. Niciuna din promoţiile noastre nu implică obligativitatea de a cumpăra produse.

Prevederi finale

VitaCig poate face publice date statistice, neindividualizate despre acest site, cum ar fi numărul vizitatorilor, frecvența de vizitare etc. VitaCig poate dezvălui date cu caracter statistic, neindividualizat către terțe părți în scopuri generale de marketing sau demografice. Sunteți de acord în mod voluntar cu Termenii și Condițiile acestui site. În cazul încălcării Termenilor și Condiţiilor Site-ului, VitaCig îşi rezervă dreptul de a interzice utilizatorului accesul la Site, ştergându-i contul fără preaviz. VitaVap.ro poate fi modificat, adaptat, completat şi/sau retras în orice moment de către VitaCig, fără să fie pusă la dispoziţie o versiune precedentă. În cazul în care nu este stipulat altfel, Termenii și Condiţiile prezente se aplică pentru toate aspectele ce țin de activitatea utilizatorilor pe website-ul VitaVap.ro.

Return to top of page
Ai peste 18 ani? Pentru a accesa acest site trebuie sa ai peste 18 ani.